Translate

fredag, maj 16, 2008


Hittade detta på Bed.nu - för att komma till sidan klicka på rubriken!


Öppet brev till Göran Hägglund
2007-01-29

När man lyssnar till argumenten för abortturism från Kd-håll stämmer inte allt jag hör med tillgängliga fakta. Märkligt!

Öppet brev till Kristdemokraterna angående socialminister Göran Hägglunds blivande förslag om abortturism

Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, avser att lägga fram en proposition i juni om s.k. abortturism. Förslaget innebär att utländska kvinnor skulle få rätt att göra abort i Sverige.

Om detta förslag går igenom blir Göran Hägglund den förste kristne politikern i Europa, som lägger fram ett sådant abortförslag!

Detta skulle också bli det första förslag som den kristdemokratiske socialministern lägger fram! Är det just detta som Kristdemokraterna i alla tider värnat om och arbetat för att genomföra?


Efter vad jag förstår gäller följande:

- Sveriges EU-medlemskap kräver absolut inte detta. EU är noga med att inte ta upp sociala frågor ( bl.a. abortfrågor), utan låter respektive land handha sådana frågor själva.

- EU har inte tryckt på att Sverige skall driva denna fråga!

- Den svenska lagstiftningen avviker från andra länder på så sätt att Sverige satt gränsen för fri abort till 18 veckor, medan övriga länder har gränsen vid 12 veckor.

- Om Sverige skulle införa denna lag, skulle redan de nordiska grannländers abortsökande (som har 12-veckorsgräns), kunna fylla de platser som erbjuds.

- Utredningen är oklar angående finansieringen av de utländska aborterna. Varför skulle utländska kvinnor vara tvungna att betala, när inte svenska kvinnor behöver det!? Och skall i så fall svenska skattebetalare tvingas stå för dessa stora kostnader?

- Den svenska lagen innebär så mycket mer än bara själva aborten av fostret, som förbehandlingar, kuratorsbesök samt efterbehandlingar. Vem skall betala dessa?

- Är det på detta sätt vi vill utöka och effektivisera den svenska sjukvården?


Står Kristdemokraterna fortfarande för människolivets unika värde? Är det just detta, att utländska kvinnor skall kunna genomföra abort i Sverige, som Kristdemokraterna i alla tider värnat om och arbetat för att genomföra?

Jag skulle gärna vilja ha ett tydligt och entydigt svar var du/ni står som parti i den här frågan.

Med vänliga hälsningar

Sten-Åke Bredmar

Inga kommentarer: