Translate

söndag, juli 13, 2008

Flytta från Stockholm om du har sjuka barn?!


"Föräldrar med sjuka barn bör flytta från Stockholm"

Barnläkaren Hugo Lagercrantz dömer ut sjukvården i huvudstaden: Bästa sättet för Stockholmsföräldrar att hjälpa sina barn om de ofta är sjuka är att byta bostadsort. Barnsjukvården i Stockholm håller 1950-talsnivå. BB-avdelningarna frikopplas åter från barnkliniker, precis som det var då. Och barnsjukvården halveras när Astrid Lindgrens barnsjukhus läggs ned. Redan nu kämpar jouren varenda natt med att finna vårdplatser till akut sjuka barn. Därför råder jag föräldrar med barn som ofta är sjuka att flytta från Stockholm. Har barnet ett medfött hjärtfel rekommenderar jag Lund eller Göteborg där alla operationer sker samtidigt som den medicinska barnhjärtsjukvården skärs ned i Stockholm. Om barnet har ett funktionshinder, lider av astma eller exempelvis drabbas av diabetes eller krampanfall, är barnsjukvården bättre i många andra landsting. I Västerbotten, Jämtland och Blekinge finns dubbelt så många barnsjukhussängar som i huvudstaden, i förhållande till antalet barn. På samma sätt ser det ut inom barnpsykiatrin. Det skriver barnläkaren Hugo Lagercrantz, professor och överläkare vid Karolinska sjukhuset.

Astrid Lindgrens barnsjukhus firar tioårsjubileum i år. Men det nuvarande sjukhuset planeras att läggas ner. Barnsjukvården halveras och flyttas in till det nya Karolinska, trots ökat barnafödande. Även förlossningsvården vid Karolinska i Solna hotas av nedläggning, enligt en internutredning.

Vi har en intensiv debatt om flera olika viktiga inrikespolitiska frågor i allmänhet och lokalpolitiska i synnerhet. Det är den stigande inflationen, höjda mat- och bensinpriser, FRA, bussförarnas rätt till vilo- och kisspauser, Förbifart Stockholm, sommarens vägbyggen, Stadsbibliotekets tillbyggnad och det fria vårdvalet. Men den mest fundamentala frågan om våra barns framtida hälsa och välbefinnande debatteras förvånansvärt lite.

Det föds 27 000 barn i Storstockholm i år, vilket är nästan 10 000 fler än i början av 1990-talet. Förstföderskorna är dock betydligt äldre, vilket ökar risken för komplikationer såsom för tidig födsel. Även om dödligheten i plötslig spädbarnsdöd, infektioner och barncancer har minskat drastiskt så ökar barndiabetes och allergisjukdomar. Men framför allt förefaller barn oftare klaga över psykosomatiska besvär såsom huvudvärk och magont. Nästan 10 procent av tonårsflickorna lider av depression, vilket bland annat yttrar sig i att de skär sig. Ungefär lika många pojkar har olika former av så kallade conduct disorders (uppförandestörningar) som ofta utvecklas till kriminalitet.

En rad folksjukdomar i vuxenlivet uppkommer under den tidiga utvecklingen. Hjärt- kärlsjukdomar hos vuxna beror till stor del på att blodtryckskontroll och ämnesomsättning programmeras under foster och spädbarnstiden. Detta är sannolikt en lika betydelsefull faktor som gener, kost och motion. Det kan bero på epigenetiska mekanismer, det vill säga miljöfaktorernas inverkan på generna.

Det gäller kanske också beteenderubbningar och vissa psykiatriska sjukdomar. Råttungar som vårdas väl av sina mammor klarar labyrint- och stresstest bättre som vuxna, än ungar som negligerats. Det beror på att gener aktiveras under vissa kritiska perioder, som i sin tur påverkar den psykologiska utvecklingen och stresstålighet.

Att i detta läge lägga ner Astrid Lindgrens barnsjukhus och BB vid det nya Karolinska, som föreslagits i en internutredning är att rycka undan mattan för ovannämnda forskning.

Förlossningarna kommer att säljas ut på entreprenad bland annat till S:t Görans sjukhus och Sophiahemmet, medan all högspecialiserad förlossningsvård placeras i Huddinge. Att öppna nya BB:n utan nära anknytning till barnklinik är att gå tillbaka till 1950-talet, då vi hade ett flertal fristående enheter såsom Allmänna BB och Södra BB. Men på den tiden var födelsedödligheten flerfaldigt högre än i dag.

Redan nu är det svårt att lägga in barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus med långa väntetider och köer. Varenda natt kämpar jouren med att finna vårdplatser för akut sjuka barn, så även sommartid när inte infektionerna härjar. Ett nytt sparbeting på cirka 40 miljoner kronor har nyss lagts för att ytterligare slimma en redan maximalt slimmad organisation. Barnsjukhuset i Helsingfors, som torde ha ett motsvarande upptagningsområde har cirka 300 barnplatser, alltså tre gånger fler än vad vi kommer att få.

För nio år sedan skrev jag på DN Debatt (18/6 -99) att man inte borde föda barn i Stockholm under sommaren på grund av bristen på BB och nyföddhetsplatser. Sjukhusdirektören försökte avskeda mig, tills hon kom på att jag hade rätt och gick ut med annonser året därpå att man borde föda barn i landsorten om möjligt. Landstinget betalade förutom förlossningen också hotellkostnader för pappan.

Nu skulle jag skulle vilja råda familjer med ofta sjuka barn att flytta från Stockholm när Astrid Lindgrens barnsjukhus stänger. Om barnet har ett medfött hjärtfel bör familjen flytta till Lund eller Göteborg, eftersom alla operationer sker där och även den medicinska barnhjärtsjukvården håller på att skäras ner ytterligare i Stockholm. Om barnet lider av astma, drabbas av diabetes, krampanfall eller har funktionshinder är barnsjukvården nog bättre i många andra landsting. I Västerbotten, Jämtland och Blekinge finns det cirka 7 barnsjukhussängar per 10 000 barn, vilket är ungefär dubbelt så många som i Stockholm. Liknande förhållanden gäller också barnpsykiatrin.

Det högsta sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt bör agera snarast. Hon har tidigare förtjänstfullt verkat för att etablera en barnakut och nytt BB på Danderyds sjukhus. Det är sorgligt om hon nu kommer gå till historien, som den politiker som var med om att lägga ner Astrid Lindgrens barnsjukhus. I stället borde hon agera för att det nya Karolinska får en uttalad mor-barn-profil, behålla Astrid Lindgrens barnsjukhus och BB i Solna och satsa särskilt på neuropsykiatrin. Varför inte ett EU-centrum för framtidens hälsa!

Hugo Lagercrantz

Min kommentar: Jag har skrivit om det förr och skriver om det igen. Jag förstår inte var de tror att problemen kommer ta vägen. Känns ju en smula idiotiskt att den nuvarande regeringen ska ta över och förvärra den föregåndes nedmontering av sjukvården. Min dotter som är svårt barnreumatisk har svårt att komma till vård överhuvudtaget och det kommer bli så att vi får åka till Lunds Universitetssjukhus för att hon ska få en någorlunda god vård igen. Det kan ju inte vara rimligt att det ska se ut på det här sättet?

Jag skulle verkligen vilja mana till besinning och till en smula eftertanke för strutstekniken fungerar inte alls - inte ens här. Man måste våga se problemen för att kunna göra något åt dem. Barn med svåra funktionshinder och kroniska sjukdomar kommer inte försvinna från världen bara för att deras situation ständigt ignoreras. Vård kommer de behöva i alla fall. Hugo Lagerkrantz kan tyckas använda hårda ord men det mest skrämmande är att det han säger är alldeles riktigt. Det allra värsta är att det verkligen ser ut så som han beskriver och med fortsatta neddragningar kommer det att drabba barn långt utanför Stockholms Läns Landsting. Se i stället till att samla den expertis som faktiskt finns i området och dra till er pengar och investeringar genom forskningsprojekt för barnen kommer ta hand om oss i framtiden. Som demografin ser ut idag så ska man noga akta varje skattekrona som man kan få in och tänka på att barn som har kroniska sjukdomar och funktionshinder som drar in 100 000 kronor per år är mycket bättre än de som kostar samhället 2 miljoner i insatser varje år. De har rätt att få resurserna - det är inget annat jag menar - det är bara det att ska man tänka ekonomiskt måste man våga lyfta näsan över horisonten för att se om det dyker upp några moln som kan indikera land.

Besinna er och tänk en gång till innan ni genomför något så urbota dumt och ogenomtänkt ber jag er.

//Enastående mamma

3 kommentarer:

Elisabeth sa...

Ytterligare en anledning till varför man bör bo i Västerbotten!

Varm kram..

Ps. Tack för du är en sådan vän för mig nu... och, vad snygg du är på fotot!!

Karl Henriksson sa...

Det stora problemet med Hugo Lagercrantz debattartikel är att den är fullkomligt grundlös. Det finns inga som helst planer på att lägga ner sjukhuset och halvera Stockholms barnsjukvård. Det vore absurt. Däremot finns det planer på att flytta verksamheten från dagens Karolinska Sjukhuset Solna till Nya Karolinska Sjukhuset när det öppnar. Det är djupt beklagligt att vare sig debattören eller tidningsredaktören väljer att kolla upp fakta innan publiceringen.

Harriet sa...

Hej! Karl Henriksson, ja det låter ju verkligen betryggande tycker jag. Det är nog så svårt att få en vård värd namnet i Sverige idag. Jag har ju erfarenhet dels själv och dels för alla bekymmer runt min dotter.

Det som skrivs i artikeln kunde dock gälla på flera orter i landet. I Sundsvall där jag bor t ex har man helt sonika valt bort möjligheterna till habilitering för andra barn än de med neurologiska sjukdomar. Min dotter som tillhör de fem sjukaste barnreumatikerna i landet väljer man helt enkelt att strunta i.

Jag är Kristdemokrat och kommer försöka arbeta för att minska vårdskillnaderna i landet och verka för ett mer upplyst kommun och landsting i de här frågorna.

Det finns allvarliga brister och det Hugo tar upp händer på flera platser i landet även om det inte just nu - som tur är - är aktuellt i Stockholm och på KS. Jag tycker det är viktigt att man försöker vidareutveckla den forskning och den spjutspets som faktiskt finns i Solna och på Karolinska Sjukhuset och tar den vidare i framtiden.

Jag tackar dig för informationen och ett bra inlägg,

//Harriet