Translate

tisdag, oktober 14, 2008

Hämtat från ST.NU


Klicka på rubriken för att komma till artikelns original på http://www.st.nu/


Bröder åtalas för våld mot mor och systrar

SUNDSVALL (ST) 2008-10-14 10:08

Två bröder åtalas misstänkta för att ha misshandlat och hotat sin mor och sina systrar. Terrorn ska ha pågått under drygt ett års tid.
Åtalet mot bröderna som är 19 och 20 år gamla rör fyra fall av grov fridskränkning. Tillsammans ska bröderna ha hotat och misshandlat familjemedlemmar vid flera tillfällen under det gångna året. 20-åringen misstänks bland annat ha lyft kniv mot sin mamma samtidigt som han hotat att döda henne eller en av sina egna systrar. Han misstänks också för att ha knuffat omkull mamman så att hon ramlat och slagit sig vid två tillfällen.
Vidare åtalas 20-åringen för att ha slagit en av sina systrar i magen med knuten näve och för att ha slagit henne i ansiktet flera gånger. Han misstänks också ha hotat en annan syster med att han ska föra bort henne i bil och göra henne illa.
Bröderna misstänks också för att tillsammans ha hotat och misshandlat en ung man som haft ett förhållande med en av deras systrar
i samband med att bröderna häktade nekade de till alla anklagelser.

Kristina Forsström
060-197159
kristina.forsstrom@st.nu


Min kommentar:


När jag läser detta känns det som det ligger dolt under ytan en möjlighet till hedersvåld. Jag vet att det inte står så någonstans men känslan artikeln ger mellan raderna andas detta.


Tänk vad hemskt fel det kan bli när vi människor tolkar heliga skrifter för att det ska passa våra egna syften. Jag har läst delar av Qouran = Koranen och jag finner inte fog för detta beteende någon stans. Tvärtom är det en av de heliga skrifter som finns som talar allra högst om en kvinnas höga värde. Hur kan man då behandla kvinnorna alldeles tvärtom?


Vi har ju sådana motsägelser i vår Bibel också där både det ena och det andra figurerar. Få heliga skrifter är ju så fyllda av våld som Gamla Testamentet. Vi har ju också i bibeln skrifter om kvinnans skönhet i Höga Visan prisas kärleken högt. Även de kristna fallerar att leva som de lär.


Det är vi människor som felar och inte klarar av att leva upp till vår tros normer. Religion är heligt i alla former det är ofta religiositeten som kommer ivägen.


Religion kan definieras som ett tankesystem som försöker ge kunskap om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande. Denna korta definition[1] undviker avsiktligt att vara alltför tydlig för att så många som möjligt av jordens trosuppfattningar ska täckas in: från tron på en enda, transcendent gud till läror som inte beaktar förekomsten av någon eller några gudar överhuvudtaget men som ändå är religioner. Som synonymer till ordet religion förekommer bland annat gudstro, tro, trosuppfattning, människans förhållande till högre makt, gudsdyrkan, gudsförhållande, gudalära, troslära, lära, samt kyrka, trossamfund, trosbekännelse, konfession, kult, system av riter.
Ordet religion har sitt ursprung i latinets religio som betyder förpliktelse, samvetsgrannhet, guds­fruktan med mera, och som är av omstritt ursprung. I sin nuvarande betydelse infördes ordet i de moderna kulturspråken på 1500-talet av humanisterna och användes bland annat av Martin Luther.


Religiös lag
Från Wikipedia

Alla de stora världsreligionerna har formulerat religiösa lagar för hur de troende skall leva. Lagarna blir förmedlat via en utsändning från Gud (de stora profeterna, Guds budbärare). De andliga lagarna är de samma för alla religioner, men de sociala lagarna ändras och anpassas från tid till tid.
I religiös mening kan man tänka sig lagen som en ordnande princip av verkligheten: kunskap uppenbarad av Gud för att definiera og regera mänskliga angelägenheter. Den religiösa lagen inkluderar kodex för etiska och moraliska levnadsregler. Exempler är hinduiska lagen, islamiska lagen, moselagen och bahá'ílagen.

Etablerade religioner

Statskyrkor och liknande etablerade trossamfund är grenar under de myndigheter som etablerade dem. Det betyder att de opererar egna lagliga system eller spelar en roll i de lagliga system till dessa myndigheter. Den kanoniska lagen är en form av lagligt system: den var administrerad av religiösa domstolar.
I kristendomen ser man på lagen i kontrast till nåd; kontrasten här talar om att uppnå frälsning i lydnad till lagens kodex, i motsats till att söka frälsning genom tro på Jesu forsoning på korset.
Muslimska samfund har traditionellt betraktad islamisk lag som viktigt för deras religiösa sätt att se på omvärlden. Traditionell islamisk lag kallas Shariah (شريعة). Likt övriga religiösa kulturer, klassificerar man ingen skillnad mellan religiöst och världsligt liv. Koranen är den främsta källan till islamisk rättsvetenskap; den andra är Sunnah (Profetens sedvana och berättelser från Hans liv). Sunnah i sig själv är ingen text lik Koranen, men är utdrag av analyser från Hadithtexter (Arab. rapport) som innehåller berättelser från Profetens talesätt, dygder och handlingar.
Bahá'ílagen, nerskriven i Kitáb-i-Aqdas innehåller kodex för individen, samfundet och för ett framtida rättvist samhälle baserad på andliga värderingar.

Se vidare [redigera]
arv
begravning
bön
fasta
gudstjänst
kalender
mat
pilgrimsresa
ritual
skatt
äktenskap
annan betydelse för lag
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Religiös_lag


Hämtat från Wikipedia.

Inga kommentarer: