Translate

onsdag, februari 25, 2009

Speak no evil, hear no evil, see no evil...

Glitter Graphics


Folk faith

Three monkeys covering eyes, mouth and ears with their hands are the most likely known symbols of Kōshin faith, an obsolete Japanese folk religion with Chinese Taoism origins and ancient Shinto influence.

It is not very clear why the three monkeys became part of Kōshin belief, but is assumed that the monkeys caused the Sanshi and Ten-Tei not to see, say or hear the bad deeds of a person. The Sanshi (三尸) are three worms living in everyone's body. The Sanshi keep track of the good deeds and particularly the bad deeds of the person they inhabit. Every 60 days, on the night called Kōshin-Machi (庚申待), if the person sleeps, the Sanshis will leave the body and go to Ten-Tei (天帝), the Heavenly God, to report about the deeds of that person. Ten-Tei will then decide to punish bad people making them ill, shortening their time alive and in extreme cases putting an end to their lives. Those believers of Kōshin who have reason to fear will try to stay awake during Kōshin nights. This is the only way to prevent the Sanshi to leave their body and report to Ten-Tei.


Egen kommentar:

Jag tycker att dessa visa apor står för att man inte ska höra när någon snackar skit om kompisen, inte sprida skvaller och ont tal vidare och inte välja att söka det som inte är gott.

Vilken tolkning gör ni kära läsare av dessa visa apor? De jag här valt att illustrera med små glittriga änglar istället. Vore jätteintressant att läsa vad ni anser och jag lär mig gärna något nytt - varje dag.

Inga kommentarer: