Translate

onsdag, mars 04, 2009

Visste du att Länsstyrelsen har förteckning över stiftelser att söka fondmedel ifrån?


Jag tog fram dessa för Västernorrlands län, Sundsvalls kommun utan att ange något sökord och fick upp denna sida. I sökfälten ovanför kan du ändra till ditt län och din kommun. Sök sedan vidare för den målgrupp du kan passa in i och sök medel för att göra den där volontärinsatsen du drömmer om eller den där musikkursen du väldigt gärna skulle vilja gå någonstans.

Här ett exempel som jag hittade:
Stiftelsenamn: Syskonen Feinsteins stipendiestiftelse Sundsvall
Organisationsnummer: 889202-6165
c/o Adress: Kommunstyrelsen
Adress:
Postnummer: 851 85
Ort: SUNDSVALL
Telefonnummer: 060-191000
Fax: 060-152762
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringslän: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendier och premier för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa i Sverige eller utlandet, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annan för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

År: 2006

Förmögenhet: 18.376.774 kr

Mycket intressant om du som skolelev behöver en dator i hemmet för att kunna sköta dina skoluppgifter och dina föräldrar inte har råd att köpa dig en. Bra va? Det fanns åtminstone fyra andra fonder med i princip samma formulering av ändamålsrubriceringen.

Lycka till!

Inga kommentarer: