Translate

lördag, maj 02, 2009

Ett inlägg som INTE handlar om basket ;-)


Jag är rätt så fascinerad över att det finns människor som saknar mig, gillar mig och som faktiskt lyssnar på vad jag säger. Helt otroligt! Oftast upplever jag att det är just tvärtom.

Tack alla ni som tycker jag har något vettigt att komma med och även om inte mitt förslag funkar så väljer ni att i alla fall lyssna. Det gläder mig oerhört.

Något jag avskyr är att folk säger:

- Lilla Gumman.

Det får mig fullkomligen rosenrasande för jag kan och har lärt mig en hel del saker i mitt liv och ingen har rätt att förringa mig som person. SÅ är det bara. Jag är snäll men misstag er inte att tro att jag är korkad för det. Det är jag INTE.

Detta är ett varningens ord till er som försöker med Härskartekniker på mig - det kan ni glömma. Jag säger NEJ och jag VET att ni som utövar detta är ytterst både rätt svagsinta och dessutom är ni faktiskt riktiga ynkryggar. Detta är härskartekniker för dig som undrar.

Hämtat från Wikipedia. Läs hela artikeln här. Tycker det är intressant att detta verkar vara så utbrett bland chefer på olika positioner idagens Sverige. Har träffat/träffar fortfarande på såna gubbar flera gånger i mitt liv.

De ursprungliga fem härskarteknikerna

1. Osynliggörande

Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.

2. Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).

3. Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

4. Dubbelbestraffning

Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Exempel: Du är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar. En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma.

5. Påförande av skuld och skam

Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.

Senare utökning av listan över härskartekniker

Berit Ås gjorde senare en utökning av listan

6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar

Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta sammanhang.

7. Våld eller hot om våld

Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.

Härskarteknikerna liknar delvis en psykopats fem vanliga metoder för att nå sitt mål. Se http://psykologverksamheten.com/Identifiera%20psykopat.html

Motmedel

En grupp doktorander vid Stockholms universitet har formulerat

fem motstrategier:

  • Tag plats
  • Ifrågasättande
  • Korten på bordet
  • Bryta mönstret
  • Intellektualisera

De har även formulerat

fem bekräftartekniker:

  • Synliggörande
  • Respekterande
  • Informera
  • Dubbel belöning
  • Bekräfta rimliga normer


Inga kommentarer: