Translate

söndag, november 16, 2008

Svart Henna farligt?Tatuering med svart henna kan ge svåra hälsoproblem

Undvik att tatuera dig, eller låta dina barn tatuera sig, med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

Svarta hennatatueringar är ett återkommande hälsohot under sommarsäsongen. De erbjuds ofta till besökare på utomhusevenemang och till turister i semesterområden. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i värsta fall blir så kraftiga att de kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

För att undvika de allergiska reaktionerna är det bästa rådet att helt undvika att tatuera sig med svart henna.

Färgämnen kända för att ge svåra problem

De färgämnen som används vid svarta hennatatueringar är kända för att ge svåra hälsoproblem som allergiska reaktioner, kroniska inflammatoriska reaktioner och fördröjda allergiska reaktioner.

De allergiska reaktionerna kan bestå av klåda, rodnad, utslag och blåsor på huden som läker med tiden och försvinner. I vissa fall kan de även ge mer bestående skador på huden, till exempel missfärgning och ärr.

Risk för permanent överkänslighet

Vissa kan även bli permanent överkänsliga mot ämnena och utveckla allergiskt eksem. Överkänsligheten kan komma att sitta i för resten av livet. Det är särskilt oroande eftersom de allergiframkallande ämnena också finns i andra produkter som till exempel hårfärger.

Den som en gång har utvecklat överkänslighet på grund av en svart hennatatuering kan få en allergisk reaktion av kontakt med de allergiframkallande ämnena vid ett senare tillfälle, även om ingen allergisk reaktion märktes av själva tatueringen. Ofta blir den allergiska reaktionen kraftigare när den drabbade utsätts för andra gången.

En annan risk är att den som låtit tatuera sig kan utveckla så kallad multiöverkänslighet på grund av färgämnena. Överkänsligheten gäller då andra produkter där samma färgämnen ingår, till exempel gummi, kläder, skor och hårfärger, men också produkter som innehåller liknande ämnen, till exempel solskyddsprodukter och vissa läkemedel.       

Följderna är oroväckande, inte minst eftersom det främst är barn och ungdomar som drabbas. De kan komma att få livslånga problem med överkänslighet i sin vardag och i yrkeslivet.

Sjukhusvård kan krävas

Reaktionen som överkänsligheten ger redan vid en tatuering kan vara mycket svår. Ibland krävs akutvård eller till och med sjukhusvård. Reaktionen kan vara begränsad till området där tatueringen gjordes eller huden runt omkring, men den kan också sprida sig till hela kroppen. Reaktionen kan komma direkt eller dröja flera dagar efter det att tatueringen gjordes.

Turistevenemang utsatta

Svarta hennatatueringar utförs mest sommartid, av tatuerare som besöker utomhusevenemang som marknader, festivaler och basarer främst på turistorter. Även på stränder och turistanläggningar blir turister och semesterfirare ofta erbjudna att låta göra svarta hennatatueringar. Den stora efterfrågan och den höga vinstmarginalen gör att tatuerarna inte bryr sig om hälsoriskerna som de utsätter sina kunder för. 

Undvik svarta hennatatueringar

Det bästa sättet att undvika de risker som svarta hennatatueringar medför, är att helt undvika att tatuera sig med svart henna.


Läs mer här: http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____7347.aspx

Länken leder till Läkemedelsverket och originalplats för denna artikel.

Hur undviker jag riskerna med svarta hennatatueringar?

Det bästa sättet att undvika riskerna är att aldrig låta göra svarta hennatatueringar. Om du ändå väljer att låta göra temporära tatueringar med henna finns det tre viktiga råd att följa: 

  1. Naturlig hennapasta varierar i färg från grönbrunt till brunt. Om färgen på den pasta som tatuerarna/kroppsmålarna använder är mörkare (svart) är det mycket troligt att det finns tillsatta hårfärgningsämnen i pastan 
  2. Fråga om hennapastans ursprung och be om en lista över de ämnen den innehåller. Om tatuerarna/kroppsmålarna inte kan lämna någon detaljerad information om deras hennas ursprung och innehåll ska du inte låta göra några tatueringar. 
  3. Om det står i instruktionen hur du ska sköta din tatuering att pastan när den har placerats på huden kan tas bort efter bara en timme består den alldeles säkert av svart henna, eftersom vanlig henna måste vara i kontakt med huden så länge som möjligt för att ge en bra kastanjeröd kroppsmålning/temporär tatuering. 


Inga kommentarer: