Translate

onsdag, januari 30, 2008

Upprop!

http://www.namninsamling.com/glinahundarna

Vädjar er att läsa och skriva på denna lista för att underlätta livet för hundarna i staden Glina.


Kopua från länken....

Hundratals hemlösa hundar lider i Glina

--------------------------------------------------------------------------------

Till: Herr Manole Marin, Borgmästare Glina, Rumänien.

To the Mayor of Glina, Mr. Manole Marin regarding the stray dog overpopulation problem of Glina – and killed dogs
During a Saturday night in January 2008 where four dogs shot to death in a dog shelter in Glina, right outside Bucharest. During the medical investigation it was discovered that the dogs were not only shot but also cut with a sword. One of the dogs had 22 shots.
Volunteers had worked day and night to build a shelter for them in a field, after the dogs had been thrown out of another dog rescue center where they previously lived. They where evacuated, because the land needs to be part of an urban development project. These volunteers had worked hard to set up fences for 200 dogs, they had carried thousands of liters of water in buckets by their bare hands, they had cried when puppies did not survive the cold nights, they had strived to build dog houses for the weaker ones, they had managed to get 2 tons of chicken to feed the dogs, they had fought around New Years in the worst snow storm in Romania for 15 years to keep the dogs safe and sound.
And now four of the dogs where shot, some of them not even a year old. Who did this? A private person tired of the dog situation? A hunter? The dogs where inside the kennels that the volunteers had build. The deed where done by night.
The stray dog population in the Glina area is not acceptable. It is not a sustainable situation for humans nor canines. Something has to be done. And the responsibility is of the Mayor of Glina.
Why where the dogs thrown out of their old shelter, because the city needed the land? Why are there no working sterilizations programs in Glina? Why do people get so frustrated with the stray dog over population that they have to kill dogs by night? Because Glina do not take their responsibility to take care of the problem.
We urge the Mayor of Glina, Mr. Manole Marin to do something about the stray dog over population problem:
1. We are appealing to you to immediately start a neutering and spaying program in collaboration with animal protection associations in Romania. This is the only way to reduce an overpopulation of dogs - we have seen that this method have worked well in the EU as well as in the rest of the world. Killing is not a sustainable alternative.
2. We would like the land that where taken from these homeless individuals to be given back to them; land for a shelter to take care of the dogs that are homeless. Where they are now is only temporary, and it is not safe where they are now. To invest in safety, the dogs need a place where they can stay in a longer perspective.
3. It is not legal for private persons to kill dogs according to the “Romanian law 205/2004 for animals' protection” chapter 1 and the “Romanian Law 155/2001 for stray dogs' management”. We would like Mr. Manole Marin to give an information campaign about this in the Glina area.
We much welcome the Romanian enter in the European Union and hope that you will live up to it as a modern and compassionate county. Please use you power to make a better situation for humans and dogs of Glina.

Carina Björkén, President of Daisy Hope Sweden

Daisy Hope Sweden is an animal right organization of Sweden, working in collaboration with other animal organizations in the EU. www.daisyhope.se
Till Glinas borgmästare herr Manole Marin, angående dödade och hemlösa hundar i Glina
En lördagskväll i januari 2008 blev fyra hundar skjutna till döds. När en veterinär undersökte hundarna såg man att hundarna inte bara hade blivit skjutna utan också skurna med ett svärd eller en kniv. En av hundarna hade blivit skjuten med 22 skott.
Man trodde att de var trygga i ett hundhem i staden Glina, som ligger strax utanför Bukarest. Volontärer hade jobbat natt och dag för att bygga hundhemmet, på en bondes fält, efter att hundarna hade kastats ut från ett annat hundhem där de bodde innan. Hundarna blev evakuerade eftersom marken skulle användas till ett byggnads- och utvecklingsprojekt av staden. Volontärerna hade arbetat hårt med att sätta upp stängsel för 200 hundar, de hade burit tusentals liter med vatten för hand i hinkar, de hade gråtit när valpar inte hade överlevt kalla nätter, de hade fixat 2 ton gratis kyckling till hundarna, de hade kämpat mot den värsta snöstormen i Rumänien i 15 år då hundarna blev insnöade för att hålla hundarna säkra och friska.
Och nu hade fyra hundar skjutits, några av dem inte ens ett år gamla. Vem hade gjort detta? En privatperson som var trött på den problematiska situationen med för mycket hundar i staden? En jägare? Hundarna var inne i en av kennlarna som volontärerna hade byggt. Dådet skedde på natten.
Antalet hemlösa och lösdrivande hundar i Glina är inte acceptabelt. Det är inte en hållbar situation, varken för människor eller hundar. Något måste göras. Och ansvaret ligger på Glinas borgmästare.
Varför kastades hundarna ut från sitt ursprungliga hundhem? Därför att staden behövde marken. Varför finns det inga fungerande steriliseringskampanjer i Glina? Hur kan folk bli så frustrerade på hundsituationen att de måste skjuta hundar på ett hundhem mitt i natten? Jo, därför att Glina inte tar sitt ansvar för dessa hundar.
Vi uppmanar Glinas borgmästare Manole Marin att göra något åt överpopulationen med hemlösa hundar:
1. Vi ber dig att omgående inleda ett steriliseringsprogram i samarbete med djurskyddsorganisationer i Rumänien. Steriliseringar är det enda sättet att långsiktigt komma åt problemet. Det är det enda som fungerar inom EU och i övriga världen. Att döda är inte en fungerande lösning på sikt.
2. Vi skulle vilja att marken som togs ifrån hundarna ges tillbaka till dem. Dessa hemlösa djur behöver en plats för ett hundhem där de kan vara på lång sikt, en fristad. Där de är nu är endast en temporär lösning; en bonde som har lånat ut sitt fält.
3. Privatpersoner får inte döda hundar enligt “Romanian law 205/2004 for animals' protection” kapitel 1, ej heller enligt “Romanian Law 155/2001 for stray dogs' management”. Vi vill att borgästaren Manole Marin håller en informationskampanj om detta I Glinaområdet.
Vi vill välkomna Rumänien och Glina in i EU och hoppas att ni lever upp detta som ett modernt och medkännande land. Borgmästaren i Glina; var snäll och använd din makt till en bättre situation för människor och hundar i Glina.
Carina Björkén, Ordförande, Daisy Hope Sverige

Daisy Hope Sverige är en svensk ideell organisation som arbetar för att hjälpa Rumänska hundar genom adoptioner, genom politisk påverkan och genom att stödja lokala hjälp- och steriliseringsprojekt. www.daisyhope.seMed vänlig hälsning

Undertecknade

Inga kommentarer: