Translate

måndag, april 14, 2008

Rädd för bröstcancer?För att komma till sjukvårdsrådgivningens hemsida klicka på rubriken.

Det tror jag att alla kvinnor är - även jag. Det här är vad du kan göra själv för att snabbare upptäcka nya knutor:


Såhär undersöker du dina bröst:
1. Se på dina bröst i spegeln


Börja undersökningen stående.
Lyft armarna över huvudet.
Se efter indragningar och oregelbundenheter i bröstens yttre form. Det märks bäst när armarna lyfts uppåt eller åt sidorna.

2. Känn på dina bröst

Undersök brösten när du ligger ner.
Känn systematiskt igenom båda brösten.
Känn igenom brösten även när du duschar.
3. Gör kontrollen regelbundet minst en gång i månaden!

4. Om du känner någon förändring, kontakta omedelbart läkare!

Källa: BRO, Bröstcancer-föreningarnas riksorganisation

Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor. Men vilka drabbas? Varför? Kan jag göra något för att minska risken?

av Linda Newham

– Vi vet inte exakt vad som orsakar bröstcancer. Och vi vet sällan varför en person drabbas (förutom de kvinnor som bär på en så kallad bröstcancergen). Men vi känner till vissa faktorer som påverkar. Miljö och livsstil spelar en roll.I Asien är bröstcancerfrekvensen lägre. Men om asiatiska kvinnor flyttar till ett västland, som USA, så ökar andelen som utvecklar bröstcancer. Det visar sig redan i första generationen, säger Mats Lambe, cancerepidemiolog och universitetslektor vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– Dilemmat med bröstcancer är också att många av de etablerade riskfaktorerna är svåra att ändra, eftersom de tillhör livet. Du kan inte påverka när du får din första mens (ju tidigare, desto större risk att drabbas). Och få kvinnor väljer nog att skaffa barn vid 20 bara för att minska risken. Men är du fysiskt aktiv, äter sunt, dricker måttligt med alkohol och inte röker så gör du vad du kan för att minska risken.

Fler drabbas
-6 743 svenska kvinnor fick bröstcancerdiagnos år 2004, det vill säga 18 varje dag, eller en var 80:e minut.

-74 procent av dessa överlever tio år. 85 procent överlever fem år.

-Cirka 1 500 kvinnor dör årligen i bröstcancer.

-Bröstcancer utgör 30 procent av alla cancerformer som drabbar kvinnor.


-4 procent av de drabbade är under 40 år.

-Yngsta diagnostiserade var 20–24 år (2 personer) och 25–29 år (25 personer)år 2004.

-Antalet bröstcancerfall har ökat med 1,6 procent per år de senaste tio åren.

Källa: BRO, Bröstcancer- föreningarnas riksorganisation


Möjliga orsaker till bröstcancer är;
1. P-piller
Kvinnor som äter p-piller i minst fem år tros minska risken för tjocktarmscancer, livmoderscancer och äggstockscancer. Men studier pekar samtidigt på en liten ökad risk för bröstcancer, främst hos yngre kvinnor under tiden eller nära tiden de äter p-piller.

2. Hormonbehandling
Kvinnor som genomgår en östrogenbehandling efter klimakteriet i mer än fem år löper större risk att drabbas. Det beror på att östrogennivån höjs. Höga halter östrogen kan få celler i bröstet att omvandlas till cancerceller.

3. Alkohol
Kvinnor som dricker stora mängder alkohol har lätt förhöjd risk att drabbas. Troligen för att alkohol ökar kvinnans östrogennivåer.

4. A-vitaminbrist
Kvinnor med låga nivåer vitamin A tros drabbas oftare av bröstcancer än de med höga. De som äter minst tre portioner grönsaker per dag löper mindre risk att drabbas av bröstcancer. Antagligen eftersom grönsaker innehåller antioxidanten vitamin A.

5. Stillasittande
Träning tros skydda mot bröstcancer. Det kan bero på att östrogentrycket minskar något när man rör på sig.

6. Strålnings-rädsla
Det finns en minimal risk med strålningen under en mammografiundersökning. Men den har minskats med den tekniska utvecklingen. Med mammografi kan man se fler tidiga förändringar och många fler kvinnor kan räddas. Nyttan överväger risken, menar de flesta som jobbar med bröstcancer.

7. Rökning
Några studier har visat att de kvinnor som började röka i tonåren, de som började röka innan de fick sitt första barn och de som rökt i många år löper en förhöjd risk att få bröstcancer.

Det här anses öka risken för bröstcancer;

1. Din mens
Kvinnor som får mens tidigt i livet och kvinnor som går igenom klimakteriet sent löper större risk att drabbas av bröstcancer. Det beror på att dessa kvinnor sammantaget under sin livstid utsätts för en större mängd av det kvinnliga könshormonet östrogen. Östrogenet utsöndras framför allt under menstruationscykeln och gör bröstcellerna mer känsliga för canceromvandling.

2. Din längd
Långa kvinnor drabbas oftare av bröstcancer än korta. Forskarna vet inte varför. En anledning kan vara att långa människor har fler celler i kroppen, vilket ökar antalet celler som kan bli cancerogena.

3. Ålder och första barnet
Om du är över 30 år när du föder ditt första barn ökar risken för att drabbas av bröstcancer. Anledningen till detta tror man är att graviditeten förändrar bröstvävnaden permanent, vilket gör bröstcellerna mer motståndskraftiga mot canceromvandling. Ju senare du föder ditt första barn desto längre tid saknar bröstcellerna detta skydd.
(Medelåldern för kvinnor som får barn är idag 28 år i hela landet och 32 år i Stockholm – och den tycks bara stiga...)

4. Antalet barn
Det är väl känt att kvinnor som får barn har mindre risk att drabbas av bröstcancer. Och för varje barn du föder minskar risken. Man är inte helt säker på den bakomliggande mekanismen, men troligen beror det på utmognaden av bröstcellerna och kvarstående hormonförändringar. (Förklaring, se ”Din mens”).

5. Amning
Det finns vissa tecken på att kvinnor som ammar barn i mer än ett år (sammanslaget under alla graviditeter) sänker risken för att drabbas av bröstcancer. En möjlig anledning till detta är att det förlänger tiden fram tills mensen återkommer, de genomgår färre menscykler (Förklaring, se ”Din mens”).

6. Mamma och syster
5–10 procent av alla bröstcancerfall beror på en genetisk förändring som kan ärvas från generation till generation. Om du kommer från en familj där bröstcancer förekommit löper du större risk att utveckla sjukdomen själv. Har din mamma eller syster drabbats före 45 års ålder har du en nästan fördubblad risk att drabbas (men du kan även ärva genen från din pappas sida). Forskarna har hittat två tydliga ”bröstcancergener” (BRCA1 och BRCA2), men tror att det finns fler.

7. Din vikt
Om du har ett högt BMI innan menopaus minskar risken för bröstcancer. Men om du har ett högt BMI efter menopaus så ökar risken. Det sistnämnda tror man beror på att fettvävnaden lagrar östrogen, vilket gör att östrogentrycket ökar långsiktigt och cellerna blir mer mottagliga för att omvandlas till cancerceller. Varför ett högt BMI innan menopaus är skyddande är fortfarande oklart.

Inga kommentarer: