Translate

söndag, augusti 31, 2008

Namninsamling mot försämringar - återigen - för oss med funktionshinder.

http://www.namninsamling.com/site/list.asp?p=999&id=3106&refresh=20080831224626

Solidaritet är ett härligt ord tycker jag - oavsett politiskt tillhörighet - är det ett mycket viktigt ord.

Solidaritet
Från Wikipedia


Denna artikel behandlar ordet solidaritets grundbetydelse. För artikel om den polska fackföreningen, se Solidaritet (fackförening)
Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.
Som juridisk term avseende ett förhållande, i synnerhet borgensman, gäldenär, eller delägare, där en gemenskap är av den arten att den ena har rätt att den andra parten fullföljer sina förpliktelser odelat.
Som politisk term fundamental för socialismen, se till exempel solidarisk lönepolitik. Ej att förväxla med lojalitet, då etymologin för "solidaritet" anger en ekonomisk aspekt. Global solidaritet avser bekämpning av fattigdom i länder, ej gällande individer.

Stöd insamlingen du också och sätt dit ditt namn och gärna en personlig kommentar DU OCKSÅ!

Ju fler vi är desto större möjlighet att påverka har vi!

//hoppfullamamman

Inga kommentarer: