Translate

måndag, oktober 06, 2008

Intressant läsning om Döda Havs rullarna.


Dödahavsrullarna på svenska

www.bibeln.se

Sedan snart fem år tillbaka pågår ett projekt att översätta Dödahavsrullarna till svenska. Initiativet till detta togs av universitetslärarna Håkan Ulfgard (Linköping), Håkan Bengtsson (Falun och Uppsala) och Mikael Winninge (Umeå).

Som nytestamentliga exegeter hade vi alla tre kommit att fascineras av dessa texters relevans för tolkningen av Nya testamentet. Vi var också flitigt engagerade i det av NorFA stödda nordiska nätverket för Qumranstudier, som bildades 2003. Samtidigt fanns i Uppsala ett språkvetenskapligt inriktat seminarium, där Qumrantexter översattes och analyserades språkligt i ljuset av samtida hebreiska och arameiska texter. Bo Isaksson, Mats Eskhult och Stig Norin (samtliga vid Uppsala universitet) utgjorde kärnan i detta seminarium.

Behovet av en sammanhållen och vetenskapligt vederhäftig svensk översättning av Dödahavsrullarna förde oss samman. Sedan några år är ca 15 forskare engagerade som översättare i detta projekt. Flertalet texter är översatta och granskade. Nu vidtar en ganska intensiv fas med redigering och samordning. Texterna behöver t.ex. inledningar med kommentarer och noter, för att bli något begripligare för tilltänkta läsare av Dödahavsrullarna på svenska. Under det senaste året har Svenska Bibelsällskapet givit sitt stöd åt projektet. Meningen är att översättningen ska publiceras av Bibelsällskapet i samverkan med Atlantis bokförlag under 2009.

Många människor har hört talas om Dödahavsrullarna, men för de allra flesta är kunskapen om innehållet i dessa texter ganska diffus. Läget har naturligtvis inte förbättrats av de ovederhäftiga konspirationsteorier som varit i svang. Påståenden som att Vatikanen har försökt förhindra publiceringen av dessa texter är lika befängda som att Jesus skulle vara omtalad i dem. Texterna från Qumran är skrivna av judar och har nästan undantagslöst skrivits 50?150 år före Jesu framträdande. Samtidigt är det just detta som gör dessa texter så intressanta. De kan nämligen ge oss en bild av en sorts judendom, som i flera avseenden står närmare Jesusrörelsen och de första kristna än Gamla testamentets skrifter.

För fortsättningen gå till www.bibeln.se

Inga kommentarer: