Translate

måndag, december 01, 2008

Bibliska änglar.Religion: Änglahierarkin

Mimersbrunn.se - Ett smartare community

Skrivet av Andreas Jonasson 34 år 
Gymnasium,
Mimersbrunn.se - Ett smartare community
Innehåll• Inledning
• Historisk Syn på änglar
• Den goda hierarkin
• Den onda hierarkin
• Syfte
• Uppbyggnad
• Analys
• Källförteckning
• Schematiskt uppläggÄnglahierarkin


Inledning

Finns det änglar och vad utmärker dessa i så fall? Ser de ut som människor eller som små söta barn med små vingar? Ingen vet riktigt men enligt judar, kristna och muslimer så finns det massor av änglar. Har då dessa änglar någon funktion och hur mycket makt har de över människor respektive änglar? Änglar finns f.ö. i schamanism, taoism och hinduism m.fl. men jag ska ta upp ur det bibliska perspektivet hur de är rangordnade. 

Historisk syn på änglar

Enligt biblisk-tradition så är änglarna mänsklighetens syskon (Gud skapade alla varelser enligt Bibeln). Änglarna skapades före människorna. De har ett syfte att vara väktare eller budbärare men det främsta är att hjälpa och skydda människor eftersom de är syskon med varandra. Det grekiska ordet angelos är en översättning av hebreiskans Mal´ak som betyder sändebud. Ordet Mal´ak kan även användas om människor exempelvis församlingsföreståndare. Från början så hade inte änglar vingar (vilket framgår av gamla katakombmålningar), de kom till senare kanske för att det var svårt att skulptera dessa väsen. Enligt viss mysticism räkning så finns det lika många änglar som det finns stjärnor.

Det har alltid skapats försök inom kristen teologi att rangordna änglar. Dionysios Aeropagita (ett fabricerat namn) som är en känd talare och kyrkofader har rangordnat dessa väsen. Jag vill påpeka att det inte finns någon speciell mall utan bara tolkningar, men givetvis måste man använda Bibeln som grund för att belägga dessa hierarkier. Det talas om två olika världar inom änglahierarkin dels den goda och dels den onda. Jag kommer att koncentrera mig på den goda delen eftersom detta här en väldigt komplex och svår fråga (Demonologi) om vilka som styr eg.

Den goda hierarkin

1. På första plats finns då, Gud. 

2. Är egentligen en delad plats med den första eftersom HERRENS Ängel (mal´ ak JHWH) har samma makt som Gud själv. Vissa teologer inom den karismatiska rörelsen påstår att det är den preexistentielle (Jesus fanns innan han blev inkarnerad) Jesus som är Herrens Ängel. Vissa teologer säger att det är bara en ängel som är utsänd för ett visst uppdrag. Enligt judisk tradition fick änglarna inte uttala sitt namn eftersom då kunde människan styra över just den ängeln.

3. Serafer som betyder brinnande är närmast Gud och tronen, de representerar det rena ljuset och kärlekens eld. Det talas om fyra varelser i Uppenbarelseboken som har liknande egenskaper som seraferna i Hesekiels bok. De har sex par vingar och är stora och ståtliga varelser. Med två vingar flyger de med, två andra täcker de över sina ögon eftersom ingen kan se Gud. De två sista vingarna skyler de fötterna med. Gud är en helig Gud en som man inte kan trampa på, han är också en förtärande eld därför är deras namn uppkallat efter ”att brinna”.


4. De tjugofyra äldste som sitter i med ett s.k. änglaråd och beslutar saker tillsammans med Gud. I detta råd beslutas viktiga saker som sedan delegeras ut till andra änglar och människor.

5. Keruber är änglar som har olika uppdrag det talas om flera keruber som vaktar vägen till livets träd i Moseboken. Keruber är harmonins andar och som verkställer serafernas och äldste rådets handlingar.

6. Tronänglarna kan vara körsångare men som även har makt över vissa regioner.
Guds tron är uppbyggd på lovsång. Enligt legender så var Satan en lovsångsledare över dessa änglar.

Dessa änglar är den översta toppen i hierarkin som har alltid direkt kontakt med Gud. Det finns även skyddsänglar till barn som har tillgång till den högsta himlen. Det finns tre himlar i Bibeln och den tredje är den högsta och bästa (Gud bor där).
I Henoksboken som inte är en kanonisk bok talas det om sju himlar, ingen har väl undgått uttrycket sjunde himlen i profana (världsliga) sammanhang.


Mellersta delen består av Herradömen, Dominantänglar och Dygdänglar.

1. I Dygdänglar kategorin Satan-el (Satan) eller Iblis som han kallas i Koranen har sitt ursprung ifrån denna kategori. Dessa Dygdänglar sköter välsignelser och mirakler och leder stjärnornas och planeternas lopp. Det intressanta är att Satan kallas för morgonstjärnan vilket är planeten Venus. Satan som även kallas Lucifer, (ljusbringare) namnet Lucifer är från latin och har inte alls någon koppling med hebreiskan eller grekiskan m.a.o. en feltolkning. Satan som även är luftens herre och regerar över jorden och universum, men han har inte tillgång till den tredje himlen längre. Satan finns med i Jobs bok och där han har direktkontakt med Gud, men enligt Bibeln så kastades han ut i upproret med en tredjedel av änglarna. 

2. Maktänglarna dessa vaktar himlastegen som är en direkt port till himlen, finns i Moseboken. De har även makt för naturkrafterna vissa kan styra över floder eller åska t ex.Den nedersta delen finns Ärkeänglar, Furstendömen och alla de vanliga änglarna.

1. Ärkeänglarna

Fyra st. enligt
Katolska Ky.

Raphael-helaren
Läkaren bland ärkeänglar

Mikael-ljusets,
Israels beskyddare

Gabriel-Sanningens,
Bebådelsens/Uppståndelsen

Uriel-Guds eld, råder
över terror och oväder.
Även solens ängel.

I Henoksboken finns det sju ärkeänglar: Förutom ovanstående finns Raguel, övervakar änglarnas uppförande, Suriel-lagmannen/Guds order, Seraquel och Haniel.

2. Furstendömen dessa är folkens och konungarnas skyddsänglar. Regerar över olika områden på jorden tex. provinser eller städer. Det talas om en änglafurste från Persien som strider mot en ängel i Daniels bok.

3. Metatron är den längsta av änglarna, kallas även Demiurgen (universums byggmästare). Han har 36 vingar och en oändlig massa ögon (står för att ha ett allseende perspektiv). Men mest vingar har Jibrail han har 1600 vingar han är Islams motsvarighet till Gabriel.

4. Principalänglarna de kontrollerar jordens rike och ledare, är väldigt lika Fursteänglarna. Men de styr även över enskilda individer.

5. Sist en massa onämnbara änglar som har ansvar för abort, drömmar, jordskalv, lust, minne, moral, musik, poesi, prostitution, regn, tystnad, livmoder, snö eller grönsaker.


Den onda hierarkin

Styrs av Satan som var från början en god ängel.
Under honom finns det en tredjedel änglar som samarbetar med honom.
De gammaltestamentliga demonerna (demon betyder oren ande på grekiska) blir senare tiders troll, dvärgar och tomtar.
Den mest kända är Lilith, Adams första fru som är en rebell och ur henne skapades flera demoner, inte fallna änglar.
Där finns Mefistofeles, Adriel, Abaddon, Leviathan och Sammael.
Det viktiga är enligt Biblisk terminologi att Satan inte har så mycket makt över de goda änglarna. Det talas om i Uppenbarelseboken att endast en ängel griper Satan, han tar Satan i svansen och slänger iväg honom till avgrunden.

Syfte

Inom dessa två sidor pågår ett ständigt krig.
Satan har trupper som skickas ut till varje människa, det kan vara en lögnens ande, som samarbetar med förvirringens ande, som i sin tur tar med sig skräckens ande. På så sätt bryter Satan ner sina motståndare och han riktar sitt angrepp hårdast mot de troende. Flera troende kommer att få lida martyr döden i den sista tiden påstår Uppenbarelseboken.

Men det finns också givetvis goda änglar som beskyddar oss. I den judiska traditionen tror man att det finns en speciell ängel som beskyddar varje människa. Det spelar ingen roll om man är troende eller inte, dessa änglar har ett uppdrag att hjälpa människan.

En berömd häxa som varit med i Ljusets systrar, talar om att när en människa gråter sänds det alltid ut en ängel för att trösta den personen. Buddistiska munkar har berättat att innan andra världskriget bröt ut, fanns det inga änglar att tala med, de var i Europa och krigade innan infernot bröt ut. Det som sker i det osynliga manifesteras alltid i den synliga världen.

I just det andra världskriget vittnar offer såväl som tyska soldater, att när man avrättade judar så såg man en ängel som skrev ner detta i en bok.
Det talas om att vi ska bli dömda på domens dag och att böcker ska öppnas och läsas upp om allt vi har gjort.
I den kristna tron så talar Aposteln Paulus om att vi (troende) ska döma änglarna. Kanske ska det då vara för hur änglarna hjälpte oss i det fysiska livet på jorden.

Uppbyggnad 

En ängel är inte en fysiks varelse utan en ande, men det betyder inte att vi kan få besök av änglar i mänskliga skepnader. Det talas om i Hebreerbrevet och att de troende ska vara vänliga mot främlingar, de kan vara änglar som prövar deras godhet. Änglar kan vara androgener, men det talas om i Bibeln att onda varelser hade samlag med människor, som skapade i sin tur jättar. Änglarna har olika gåvor de är intelligenta på sitt sätt, men i Bibeln kan de inte förstå vad evangeliet är för något. De har inte den intelligensen som människan har därför attraheras änglarna av de troende och deras böner. Änglarna vill gärna förstå frälsningen, fast det kan de inte förrän Gud har fullgjort sin plan över jorden.

Änglar kan inte skapa något som Gud eller människan kan.
I judisk och muslimsk tradition så var Adam överlägsen änglarna just för att han kunde ge namn till alla djuren (det kunde inte änglarna). Satan/Iblis blev då avundsjuk på Adam och när han sedan inte ville buga sig för Adams storhet, (han var ju skapelsens krona) så var upproret ett faktum. Detta visar att änglar har fri vilja precis som människan. Kan änglar dö, enligt bibeln så kan ingen dö bara hamna i ett annat stadium dvs. den brinnande sjön eller i himlen med Gud.
De onda änglarna är väldigt smarta det talas om att Satan kan anta vilken form som helst. Han kan visa sig som Jesus för en kristen t.ex. allt för att bedra människor använder han sig av.


Mimersbrunn.se - Ett smartare community

Källhänvisning

Andreas Jonasson, 2006-05-29, Änglahierarkin 

Mimers Brunn [Online]. http://www.mimersbrunn.se/Aenglahierarkin_9825.htm [2008-12-01]
Läs hela projektarbetet på sin rätta plats här.

Egen kommentar: Ett mycket intressant arbete tycker jag. När ni läser texten på sin rätta plats kan ni också ta del av författarens egen analys.Inga kommentarer: