Translate

onsdag, december 03, 2008

Malmö Kommunala Bostäder vill vräka cancersjuk 69-årig kvinna.

Deras motivering lyder;

"Kvinnan vistas inte tillräckligt ofta i sin lägenhet"

Ursäkta men hur okänslig får man vara egentligen. Det står dessutom i Malmös Kommunalstadgar att man ska agera som ett föredöme för andra bostadsbolag i kommunen. 

Jag blir så fruktansvärt upprörd, hur kan detta hyresbolag agera som de gör med spionmetoder, övervakning och hotelser försöka vräka kvinnan innan jul? Vart har samhällets empati med våra gamla och sjuka tagit vägen? Någon måste verkligen sätta stopp.

Jag anser att så länge hon har skött sina åtaganden gällande att betala hyra, vara skötsam hyresgäst hos det kommunala bolaget så har hon gjort sin del.

Ett annat argument de hade var;

"Vi har sån bostadskö i Malmö att vi måste låta trångbodda få byta lägenhet och då inte kvinnan vistas där nog ofta så har vi rätt att väka henne"

   Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.) och Lagen om mänskliga rättigheter (FN-konventionens innehåll
I FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter stadgas bland annat rätten till social trygghet, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till utbildning, rätten till hälsa samt rätten till arbete. Dessa rättigheter återknyter således till centrala politiska frågor om ekonomisk fördelning, arbetsliv, hälsovård, utbildning och familjepolitik vid sidan av mer övergripande aspekter om en tillfredsställande levnadsstandard. 

Frågor rörande jämställdhet mellan könen, lika lön för likvärdigt arbete, fackliga rättigheter för att kunna hävda sin rätt, rätt till utbildning samt barns skydd mot exploatering är exempel på tydliga rättighetskrav som också kan återspeglas i rättsregler. Andra rättigheter låter sig emellertid inte lika lätt ges en rättslig form.) var tillämpliga här, uppenbarligen misstar jag mig å det grövsta.

Nej, har ni möjlighet att hyra av någon annan - gör det. 

Jag föreslår att ni Malmöbor engagerar er i detta och skriver protestbrev till MKB's huvudkontor genom ett formulär som finns här. Jag ska också skriva ett brev till dem trots att jag inte bor, eller vill bo, i Malmö.

Detta får inte ignoreras och något måste göras - NU!

Agera för en annan människas väl och gör något för DIN julfrid.

Läs mer på SvD. Läs även på Expressen. Läs också i Sydsvenskan

Lär dig mer om de mänskliga rättgheterna här och lär dig om Socialtjänst Lagen här.

1 kommentar:

Kvinnan Aquarius sa...

hmmm...intressant läsning.