Translate

torsdag, december 04, 2008

Svar på mitt mail till MKB.

Kvinnan på bilden har inget med texten att göra.

Hej!

Tack för ditt mail som rör ett av våra ärenden i Hyresnämnden och som Sydsvenskan och TV4 har rapporterat om. Vi kan inte uttala oss om enskilda fall men vi vill gärna lämna en generell kommentar till det som nämns i media.

 

Mer komplext än vad som framkommer i media

Först och främst är det viktigt att understryka att den här typen av ärenden är generellt betydligt mer komplexa än vad som beskrivs i media. Det finns oftast omständigheter som påverkar ärendena men som inte framkommer i mediala framställningar.

 

Vi spionerar inte på våra kunder

I artiklarna beskrivs MKB som ett spionerande företag som misstror sina kunder. Den bilden överensstämmer självfallet inte med verkligheten. MKB förföljer absolut inte sina hyresgäster. Det är först när vi har en mycket stark misstanke baserat på ett antal faktorer om att lägenhetsinnehavaren inte alls bor i sin lägenhet som vi börjar undersöka om så är fallet. Eftersom bevisbördan, enligt Hyreslagen, helt ligger hos MKB är det viktigt att i sådana fall presentera hållbara fakta, bland annat med hjälp av loggböcker och samtal med grannar.   

 

En tom lägenhet kan sägas upp

Det kan finnas olika anledningar till att säga upp ett hyreskontrakt. En anledning kan vara att den person som innehar kontraktet inte bor i lägenheten. I Malmö är det brist på bostäder, många sökande står i MKB:s kö och många familjer är trångbodda. Vår uthyrningspolicy säger att MKB:s lägenheter ska hyras ut till personer som har behov av en lägenhet och som ska bo i denna. MKB har enligt Hyreslagen möjlighet att säga upp hyresgäster som inte bor i sina lägenheter för att istället erbjuda bostadssökande dessa lägenheter. Något som vi anser vara vår skyldighet att göra när bostadsläget ser ut som det gör i Malmö.  

 

Ingen behöver vara orolig

Efter medias rapportering har en del av våra kunder hört av sig till oss. De är oroliga och undrar om de inte kan åka på semester eller om en sjukhusvistelse äventyrar deras kontrakt. Så är det naturligtvis inte. Alla våra kunder som bebor sina lägenheter kan lugnt åka på semester eller vara borta av andra anledningar. Det är när en lägenhet inte bebos av lägenhetsinnehavaren (står tom) som fastighetsägaren kan säga upp kontraktet.

 

Tomma lägenheter ska hyras ut

En del personer har hört av sig till oss och tycker att var och en bestämmer själv över sin lägenhet så länge man betalar hyran i tid. Det får man gärna tycka, men eftersom det finns många trångbodda familjer på Rosengård och det råder bostadsbrist i Malmö tycker vi att tomma lägenheter ska hyras ut till bostadssökande istället för att stå tomma. Med stöd i Hyreslagen har fastighetsägaren möjlighet att säga upp hyresgäster som inte bor i sina lägenheter för att istället erbjuda bostadssökande dessa lägenheter. Det är det vi har gjort och ärendet prövas i hyresnämnden.

 

Med vänlig hälsning

 

MKB Fastighets AB


Egen kommentar: Angående att de säger att de inte spionerar på sina kunder så verkar det som en undanflykt för min del. Det har ju presenterats bevis i detta ärende i form av egna loggar av MKB's personal. Mycket konstigt.

Är det så att Hyreslagen ger rätt till att hyresvärdar ska kunna ta lagen i egna händer trots att människor sköter sig och även om de blir sjuka så måste ju lagen ses över helt klart.

Jag tycker fortfarande att det är oacceptabelt att behandla en sjuk kvinna på det här sättet och vill fortfarande mana till besinning och en smula eftertänksamhet.

Jag hyser största respekt för trångboddheten i Rosengård och känner med dem drabbade. Men lösningen kan knappast bestå i att vräka hyresgäster på dessa grunder. Det är mycket smartare att fortsätta bygga i så fall. Det är enda hållbara lösningen i längden.

Kanske dags för ett nytt miljonprogram? Vad vet jag - men det HÄR är inte en godtagbar lösning och undanflykt.


//Harriet


Inga kommentarer: