Translate

fredag, juni 12, 2009

Idag blev jag glad...


... jag såg hur en trevlig ung invandrarkille med ett leende hjälpte en man som haft en stroke - troligen - av bussen med rullator och som stöd.

Jag blir så glad av den omtänksamhet och empati han visade en främling. DET skulle jag vilja bli bättre på själv. All heder till den killen.

Den omtanke som visas idag, kan bära frukt imorgon. Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Empati betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor och att handla i enlighet med detta. Begreppet är nära besläktat med medkänsla och inlevelse, men sträcker sig utöver ett rent känslomässigt inkännande och förutsätter även ett rationellt värderande. (Wikipedia)