Translate

tisdag, november 26, 2013

Vara ärlig, sann, hederlig

Vad betyder detta för mig?

Att vara ärlig mot mig själv innebär att jag vågar vara ärlig mot dig.

Att vara sann mot mig själv innebär att jag vågar se det dom är dåligt i mig själv likaväl son jag vågar gilla det jag tycker är bra.

Att vara hederlig innebär att inte försöka föra sig själv eller andra bakom ljuset.

Vad innebär detta för dig? Vilka betydelser lägger du i orden? Hur försöker du bemöta andra? Vågar eller väljer du att vara ärlig, sann och hederlig? Tycker du att det är viktigt eller skyggar du för den utmaningen?

Jag har så fantastiskt svårt med människor som inte vågar vara sig själva. När jag möter dem så skyggar hela min själ och jag känner hur jag vill krypa undan. Jag skyggar inte för att jag är dömande utan för att deras inneboende osäkerhet gör mig ont å deras vägnar.

Min uppmaning till er som är så hårt ansträngda av det sociala spelet är att ni ska våga tycka om er själva som ni är. Våga acceptera era brister och lär av det som hindrar er att vara i er fulla potential. 

Lär er att uppmuntra er själva så är det lättare att uppmuntra andra.

Kärlek är alltid ett bättre alternativ än att vara fjättrad av rädsla.

Du, jag tror på DIG!

Inga kommentarer: