Translate

måndag, oktober 27, 2008

Tips på hur du kan tänka om för att främja viktnedgång.

Tänk dig smal!

De rasade 8,5 kilo i snitt
Två studier med 160 deltagare har gjorts på Karolinska institutet (2005 och 2007) som visar att Stahremetoden leder till hållbar viktminskning på sikt. Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, med inslag av pedagogik och mindfullness.

Efter 30 timmars gruppbehandling under en tioveckorsperiod hade deltagarna i genomsnitt gått ner 8,5 kilo var. Några gick ner så mycket som 30 kilo. Ännu mer imponerande är uppföljningen.

Med andra metoder har bantare i snitt gått upp 70 procent av den tappade vikten inom ett år.

När forskarna följde upp Stahredeltagarna efter ett och ett halvt år hade de inte bara behållit sin nya vikt, utan tappat ytterligare och vägde 10,4 kilo mindre än vid kursstarten – utan några ”underhållsträffar”.

”Det här är förmodligen det bästa resultat som någonsin uppnåtts, även internationellt, i en viktminskningsstudie”, säger Lisbeth Stahre.
Blogga om artikeln
Länka till artikeln från ditt blogginlägg - kopiera den här adressen:

9 steg mot ett sundare liv – så gör du:

”Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt?”

Övervikt handlar väldigt lite om vad du äter, utan om stress, suddig självbild och negativa känslor.

Forskaren Lisbeth Stahre har tagit fram ett tioveckorsprogram som hjälper dig bryta de dåliga tankemönster och lösa vardagsproblemen som blivit din övervikt.

Första veckan svarar du på sex frågor varje kväll. Svaren är din bas när du går vidare i programmet. Återkom ibland till frågorna under programmets gång.

-Vad har hänt i dag? Skriv ner händelser/situationer som på olika sätt engagerat och berört dig.

-Hur har du tänkt kring händelserna? Vilka känslor har de väckt hos dig?

-Hur tror du att din uppfattning av dagens händelser har påverkat ditt ätbeteende?

-Om du tänker igenom händelserna, anser du att dina tankar och slutsatser av det som hänt varit realistiska?

-Skulle man kunna tolka dem på ett annat sätt än vad du har gjort?

-Hur skulle en annorlunda tolkning av det som hände i dag ha kunnat påverka ditt ätbeteende under dagen, tror du?

Följ sedan de nio stegen, ett steg i veckan. De hjälper dig att stärka din självkänsla och bryta negativa tankemönster. Allt för att minska den oro, stress och irritation som är så lätt att dämpa med mat.1 Byt ut negativa livsregler!
En livsregel är din egen sanning om dig själv, som att ”jag måste vara duktig för att bli omtyckt” – grunden för vår självbild. Våra livsregler formas från barnsbenen, vi kanske fått höra att vi är snälla, lata, förlorare, släktens lilla akademikerhopp – regler vi omedvetet försöker leva upp till. ”Fel” livsregler kan förvandlas till livshinder, en drivkraft bakom negativa vanor som stress, oro, sötsug. Fundera: Vilka är dina livsregler? Vem har gett dig dem? Vilka vill du ändra på?


2 Stärk ditt självförtroende!
Hur du ser dig själv påverkar ditt självförtroende. Kvinnors självbild är ofta förenad med stor dos självkritik. Vi har höga krav på oss själva som mammor, kollegor, partners. Är du nöjd med dig själv växer självförtroendet och du behöver inte ätandet som kompensation. Våga ta plats, prova nya saker, vägra vara ett offer. Två enkla ego-stärkare: 1, dölj inte dina åsikter bakom ordet ”man” när du egentligen menar ”jag”, stå för vad du tycker. 2, sug åt dig av andras uppskattning! Svälj alla ursäkter som ”inte den här gamla trasan ...”, säg ”tack, så roligt att du tycker det!”.


3 Förändra dina tankemönster!
Dina egna tankar påverkar din självbild och ditt självförtroende. Negativa tankar leder till negativa känslor, som leder till negativa beteenden – som att äta fel. Byt tanke och bryt hela kedjan. Negativa tankar kommer ofta snabbt och automatiskt. Tänk ”ett varv till”. Fokusera på positiva saker som händer och verklighets-checka dina negativa tankar. Är de rimliga?


4 Bli chef över ditt eget liv!
Vem bestämmer i ditt liv? Vad du ska väga till exempel? Det är inte helt självklart. Syna vilken roll du har tillsammans med andra (den som alltid ger efter, eller den som vägrar att ge upp). Det säger en del om din roll i ditt eget liv. Det är dags att välja. Huvudroll eller biroll? Aktör eller offer? Du bestämmer. Se dina behov och ta ansvar för att fylla dem.


5 Sätt gränser och säg ”nej”!
Det är svårt. Att ”sucka och ställa upp” av lojalitet (och samtidigt sucka och bli irriterad på sig själv) är ett säkert medel för att bli omtyckt. Men att våga säga ”nej” är nödvändigt för att inte hamna i stressfällan. Rita i ditt block. Var på ”hjälpskalan” ligger du? Sätt kryss.

A=Prioriterar andra före mig själv

B=Prioriterar mig själv före andra

A......................................................................................B


-Är du nöjd med din markering? Om inte – vad försöker du att vinna genom att åsidosätta dig själv?


6 Stress kan ge övervikt!
Negativ stress är en subjektiv upplevelse av att inte ha kontroll och samtidigt en kraftfull ät-trigger på grund av all oro och ångest stressen framkallar. Eller så här – fetma och stress är två yttringar av samma problem, brist på kontroll. Vad beror just din stress på? Tidsoptimism? Övermäktiga jobbuppgifter? Eller för höga krav på dig själv?


7 Ta kontroll över stressen i ditt liv!

Stresshantering handlar ofta om att skapa balans i livet mellan jobb och fritid, krav och lust. Att lyckas med det handlar främst om att bli medveten om hur man hushållar med sina inre resurser. Var lägger du din energi? Gör en minianalys där du listar allt du lägger energi på, exempelvis: jobbet, partnern, barnen, villan, föräldrar och dig själv. Rita in aktiviteterna i ett cirkeldiagram motsvarande den energi du lägger på dem. Förfina. Jobb kan vara både lust och olust. Ta en röd penna och fyll i hur stor del av varje tårtbit som är olust. Titta på din cirkel – vad överväger, lust eller olust? Tänk efter vilka situationer i ”tårtbitarna” som brukar få dig stressad. Studier visar att två åtgärder fungerar extra bra när du vill stressa mindre: strukturera och begränsa – säg ”nej”.


8 Genomför positiva samtal!
Tjat och sandlådebråk med våra nära är nästa viktfälla. Urspårade samtal slutar lätt med en öppnad kylskåpsdörr. Vi har alla tre samtalsnivåer – barn/vuxen/förälder. Det lite egoistiska barnet i oss bubblar lätt upp när vi känner oss kränkta eller orättvist behandlade, lika lätt som det är att slå över till att bli föräldern – ”jag vet bäst”-rollen. Att möta föräldern i en diskussion aktiverar vår barnnivå. Och tvärtom. Bäst samtal förs mellan två vuxna.


9 Förverkliga mål och förändringar!
Grattis! Du har förmodligen redan tappat ett eller flera kilon. Nu är det viktigt att sätta upp mål för att fortsätta gå ner eller behålla din nya vikt. Kanske har du upptäckt andra delar av ditt liv som du skulle må bra av att förändra? Oavsett vilket måste du ha en strategi! Tydliga, realistiska delmål håller styrfarten. Glöm inte att belöna dig själv!

Ulrika Lundberg


http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3534165.abInga kommentarer: