Translate

måndag, december 08, 2008

Mosképlats i Göteborg skändad igen

Modell av moskén.

Jag läser och ser på tv att den tilltänkta mosképlatsen i Göteborg på Ramberget har skändats igen. Människor som är okunniga, skrämda och vill andra människor ont har kränkt muslimerna som bara vill ha en plats att tillbe sin gud Allah ifred. Hur kan vi i ett land som anses vara så avkristnat som vårt tolerera att man inte respekterar andra människors religiositet och tro. Jag ser inte eller läser inte att man har gått på och skändat Thailändska paviljongen eller att man har gått på några Buddhister eller Hinduer i vårt land. Varför denna rädsla för Islam?Ja, men tänk alla terrorister som hotar oss säger ni kanske? Det är ju ett hot som extremister står för - INTE - den vanlige fridsamme muslimen tänker eller handlar så. Problemet är att våld föder våld. Kränkningar har orsakat stora kriser i världen. En kränkt människa lockas att söka hämd - så slutar det ofta.Jag är själv kristen och vet vad min tro betyder för mig. Tänk om jag skulle behöva stå ut med att människor skulle titta på mig med avsky bara för att jag bär mitt kors runt halsen, jag bär med mig min bibel. Visst utanförskap blir man ju satt inför - men jag behöver inte vara utsatt för människors ogillande blickar bara för att de inte vill eller har förmåga att sätta sig in i min situation. Jag ignoreras mest som kristen i vårt land.Jag respekterar andra religioner och har bara goda erfarenheter av muslimer så jag förstår inte vad ni är rädda för.Välj att se på andra med kärlek så blir världen omkring dig mycket lättare. Sök kunskap istället för att isolera dig så blir din horisont vidare.Jag välsignar deras moskébygge och hoppas att det går dem väl. Jag är trygg i min kristna tro och har utymme för andra människors tro i min begreppsvärld.//Harriet <3<3<3<3

Från Wikipedia:

Funktion [redigera]

Fittja moské
Troende muslimer antas be i moské minst en gång i veckan, på fredagen. Bönen leds av en imam. Plikten att förrätta fredagslunchens bön i en moské gäller endast män. Kvinnor får delta i mån av plats, och antas istället förrätta bönen i hemmet.

I likhet med flera andra religioners helgedomar inrymmer moskékomplexet ofta mer än bara gudstjänstlokal. Exempelvis finns ofta bibliotek och bespisning, samt hos de större moskéerna ibland även härbärge, sjukhus och teologisk skola (madrassa).

Många muslimer i Sverige vittnar om vikten av att ha en riktig moské, ett hus byggt (eller ombyggt) för just detta ändamål, att gå till. En moskébyggnad i hemstaden är viktigt för den muslimska identiteten, och innebär ofta att församlingen inte behöver trängas i en icke ändamålsenlig källarlokal. Moskéer med utrymme för fler besökare under exempelvis fredagsbönen kan även sägas förbättra kvinnornas möjlighet att delta i religionsutövandet, då de ofta endast erbjuds tillträde i mån av plats under just fredagsbönen.

Svenska moskéer finansieras ofta helt av bidrag från församlingsmedlemmarna och i vissa fall även från organisationer utomlands. Insamlandet av pengar till en egen moské är därför en viktig fråga för många svenska muslimska församlingar, och byggandet av moskén kan på grund av den stora mängden pengar som behöver samlas in, ta ganska lång tid.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den här tjejen Harriet visar det jag tänkt i många år, att de frikyrkokristna + statskyrkokristna är bästa garanten för krisendomens avskaffande i Sverige. Vanliga svenskar vill ha kvar kristendomen med det vill inte de s.k. kristna, kan inte de s.k. kristna flytta till Nordafrika, där trivs de säkert bäst så kan vi normala svenskar ha sverige för oss själva och bevara den sanna kristna tron långt bort från barnsligheter som den här bloggen.
Ugglan

Harriet sa...

Jag tycker nog att ditt resonemang haltar lite. Jag undrar en sak. Är du kristen? Hur är en normal svensk?

Jag är kristen och Jesus står för kärleksbudskapet och att vi ska älska vår nästa. Här betyder det alltså att vi ska älska alla människor. OAVSETT etnisk tillhörighet, religion och annat.

Gud är kärlek - inte fördömande.

Ugglan jag undrar också vilken tro du tillhör som är den "sanna" kristna tron?

I kärlek,

//Harriet