Translate

fredag, februari 13, 2009

Vet ni vad jag blir trött på?

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Jag blir trött på ständig kamp för min dotter - men jag slåss för henne som en uppretad lejonhona.


Jag blir trött på skolorna i Sverige som inte följer Skollagen, FN:s barnkonvention och andra viktiga avtal och skrifter till förmån för att uppfylla ett budgetmål.


Jag blir trött på att det ständigt är min dotter som hamnar i kläm när det blir frågan om något hon har rätt till.


Jag blir fruktansvärt upprörd när samhällsklimatet i Sverige inte ens bryr sig om en svårt sjuk, ung kvinna och vill hjälpa henne till ett innehållsrikt liv.


Jag efterlyser rektorer med civilkurage, lärare med ett starkt, stridbart hjärta och jag drömmer om politiker som vågar ta ställning för barnens rätt och livsvillkor.


Utopi? Ja, tyvärr

Rätt? Nej

Framtiden? Vet ej


Förtvivlad och besviken återigen på det Socialdemokratiska/Miljöpartistiska styret i min kommun - Sundsvall.


Finns det NÅGON skola i min kommun som skulle vara beredd att se hur värdefullt även min dotters liv är? Hjälper det att byta till någon annan skola?


Johannas assisten dras in fr o m höstterminen 2009 och hon får då klara sig bäst hon kan. Jag jobbar numer heltid och har inte en chans att sköta hennes undervisning utöver detta.


Orolig och förtvivlad mor till Johanna, 14 år med svår barnreumatism.


Mer om vår kamp kan du läsa här, här, här och här. Här ett debattinlägg.


Mycket mer har hänt men jag nöjer mig med detta så länge. Hoppas ni har ork att läsa och kommentera gärna.
Så här arg är jag!!


Inga kommentarer: